คณะผู้บริหาร

นายกรุณ วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา