ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 พ.ย.2564 โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักการศึกษาและร่วมวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีท่านอดุลย์ เซะวิเศษ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในที่ประชุมและมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:58   อ่าน 61 ครั้ง