ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกรุณ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 061878444