ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 24 ม.ค. 65
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2566 (อ่าน 11) 23 พ.ย. 64
แจ้งวันเวลาในการรับนมและผลการเรียน ระดับชั้นอบ.1- ป.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11) 02 พ.ย. 64
เรื่องปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.63 ถึง 3 ม.ค. 64 (อ่าน 3320) 24 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษ (อ่าน 3441) 24 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 3424) 24 ส.ค. 63
ข้อปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการกับโรงเรียน (อ่าน 3587) 16 พ.ค. 63
ตารางการรับอาหารเสริม (นม)ในช่วงปิดภาคเรียน และ การรับเอกสารการเรียนที่บ้าน (อ่าน 3743) 16 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3096) 24 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3649) 13 ม.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปั้ม กระตุก ปลุกชีพ (อ่าน 3647) 20 ธ.ค. 62
เรียนเชิญ สุภาพสตรีทุกท่าน ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (อ่าน 3584) 27 พ.ย. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 (อ่าน 3582) 23 ก.ย. 62
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังดกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3528) 23 ก.ย. 62
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3448) 23 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษ (อ่าน 3546) 23 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยเพื่อการประกันค (อ่าน 3491) 23 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เรื่องการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันค (อ่าน 3501) 23 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษาปีที่ 2561 ที่ได้คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิ (อ่าน 3502) 23 พ.ค. 62
โรงเรียนสุเหร่าทับช้างเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.2562 นะคะ (อ่าน 3583) 21 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 3525) 02 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ฯ (อ่าน 3548) 28 ก.พ. 62
ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตป (อ่าน 3634) 17 ม.ค. 62
เชิญร่วมงานวันเด็ก ณ สวนพัฒนาพิรมย์ สนง.เขตประเวศ (อ่าน 3546) 12 ม.ค. 62
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 (อ่าน 3542) 10 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3444) 04 ม.ค. 62
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 3498) 14 ธ.ค. 61
ตารางสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3671) 12 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมให้กำลังใจการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนบางจากเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายด้วยนะคะ (อ่าน 3502) 03 ธ.ค. 61
นักเรียนรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ครั้งที่ 4 (อ่าน 3554) 19 พ.ย. 61
เขิญร่วมงานสือสารประเพณีแข่งเรือ "คลองประเวศบุรีรมย์" (อ่าน 3465) 19 พ.ย. 61