กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัจนะ ถาวร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3